Beginnende leraren leren zichzelf kennen in het buitenland

Een beetje minder evenwicht in de professionele ontwikkeling van beginnende leraren.

Peter Mesker (lerarenopleider en hoofddocent bij Instituut Archimedes) deed promotie-onderzoek naar de internationale onderwijs stage als een betekenisvolle persoonlijke ervaring in het leraar worden. Hij verdedigt zijn proefschrift op 6 juli 2018 om 10.30 uur aan de Universiteit Utrecht.


Het werk van leraren wordt in belangrijke mate bepaald door hun persoonlijke ervaringen en interpretaties. Op grond van sommige sleutelervaringen, vormen zich overtuigingen. Overtuigingen die bepalend zijn voor wat leraren, ‘goed onderwijs’ vinden en hun persoonlijke beslissingen en voorkeuren in hun professioneel handelen kleuren. In dit onderzoek wordt een internationale stage als een casus gebruikt om persoonlijke interpretaties en percepties van beginnende docenten te beschrijven tijdens sleutelervaringen in de tweejarige transitie van opleiding naar werk, en de invloed daarvan op hun professionele ontwikkeling.

De sleutelervaringen die de leraren in opleiding in dit onderzoek beschrijven, laten zien hoe de internationale stage bekende manieren van denken en doen onderbrak. Een internationale stage bood de leraren in opleiding een nieuw of ander perspectief op bestaande, bijna vanzelfsprekende kennis en vaardigheden, of liet hen juist de waarde van hun huidige onderwijspraktijk zien. Professionele overtuigingen werden explicieter tijdens de buitenlandstage en maakte de studenten bewust van grenzen in die overtuigingen. Dit bewustzijn bestond met name uit reflecties op persoonlijke-morele keuzes waarom zij wel of niet gebruik maakten van bestaande Nederlandse onderwijskennis of –vaardigheden binnen de interculturele context, en de betekenis daarvan voor het docentschap.

Daarnaast beschrijft deze studie hoe een sleutelervaring zoals een buitenlandstage, doorwerkt in de inductiefase. De uitkomsten laten zien dat de buitenlandstage de overtuigingen van beginnende leraren in drie aspecten van hun werk beïnvloedden: het pedagogisch-didactisch handelen, op hun eigen ideaalbeeld van de leraar die ze zouden willen zijn, en de mogelijkheid nieuwe ervaringen in een perspectief te zetten.

Klik hier voor een uitgebreide (Engelstalige) samenvatting.